fbpx
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Andmekaitsetingimused

Kärud.ee andmekaitsetingimused

 

Privaatsuspoliitika määrab kindlaks veebikeskkonna www.karud.ee kasutaja isikuandmete töötlemise põhimõtted. Privaatsuspoliitika sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. Kärud OÜ töötleb isikuandmeid õiguspärasel ja ausal viisil, mis tagab kasutaja isiku privaatsuse austamise ja isikuandmete kaitse.

Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja on Kärud OÜ, aadress Rapla maakond, Kehtna vald, Põrsaku küla, Kaubi, 79524, äriregistri kood 14881731, e-post: info@karud.ee, telefon (+372) 5121882.

Kärud OÜ töötleb järgnevaid füüsilisest isikust kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, tehingute andmed (edaspidi isikuandmed).

Kärud OÜ töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– Kasutaja autentimiseks kasutajakonto loomisel;
– Kasutajale lepingu alusel teenuse osutamiseks;
– Kasutajale juurdepääsu võimaldamiseks kõigile Veebilehe vahendusel pakutavatele teenustele ja pakkumuste personaliseerimiseks;
– Kasutajat puudutava info avaldamiseks veebilehel;
– Pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks;
– Statistika ja anonüümsete raportite koostamiseks ning kasutaja käitumise jälgimiseks ja analüüsimiseks veebilehel;
– Ostutehingute andmeid (nt müügikuulutuse esiletõstmise ja värskendamise kuupäev, summa, Kasutaja andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Kärud OÜ-l on õigus kasutaja isikuandmeid edastada järgmistele isikutele, kes on kasutaja isikuandmete volitatud töötlejateks:
– Luminor Bank AS-ile maksete töötlemiseks;
– Kasutaja võlgnevuste korral inkassoteenuse pakkujale maksehäirete avaldamiseks;
– Veebilehe vahendusel sõlmitud müügilepingu teisele poolele.
Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele toimub Kärud OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Lisaks töötleb Kärud OÜ kasutaja isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja Kärud OÜ tegevuse kohta info edastamiseks kui kasutaja on selleks soovi avaldanud.

Kui kasutaja sisestab veebilehele oma müügikuulutuse, teeb Kärud OÜ selles sisalduvad isikuandmed veebilehe vaatajatele avalikuks.

Kärud OÜ töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktidest tulenevate andmekaitse põhimõtetega (seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus ja minimaalsus) ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati kasutaja huvidest, õigustest ja vabadustest. Juurdepääs isikuandmetele on Kärud OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebikeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kärud OÜ kogub ja salvestab kasutaja isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

Kärud OÜ säilitab kasutaja isikuandmeid seni kuni kasutaja on oma kasutajakonto kustutanud või taotlenud Kärud OÜ-lt oma isikuandmete kustutamist.

Kasutajal on õigus teada, millised andmed Kärud OÜ andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise veebilehel toodud Kärud OÜ e-posti aadressile.

Kasutajal on igal ajal õigus enda isikuandmeid muuta, parandada, nõuda nende kustutamist, ülekandmist ja edasise töötlemise lõpetamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse veebilehel toodud Kärud OÜ e-posti aadressile.

Top