Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /data01/virt84860/domeenid/www.karud.ee/htdocs/wp-config.php on line 123

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data01/virt84860/domeenid/www.karud.ee/htdocs/wp-config.php:123) in /data01/virt84860/domeenid/www.karud.ee/htdocs/wp-content/themes/adforest/functions.php on line 510
Kasutustingimused - Kärud
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Warning: Attempt to read property "taxonomy" on null in /data01/virt84860/domeenid/www.karud.ee/htdocs/wp-content/themes/adforest/template-parts/layouts/bread-crumb.php on line 8

Warning: Attempt to read property "taxonomy_name" on null in /data01/virt84860/domeenid/www.karud.ee/htdocs/wp-content/themes/adforest/template-parts/layouts/bread-crumb.php on line 8

Kasutustingimused

Kärud.ee kasutustingimused

 

  1. Üldist

1.1. Veebikeskkonna www.karud.ee kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.karud.ee ning selle alamlehtedel asuva laste sõiduvahendite (vankrid, kärud, turvahällid jms) (edaspidi Toode või Tooted) ostu-müüki vahendava vahenduskeskkonna (edaspidi Veebileht) kasutamise tingimusi.

1.2. Veebilehe omanikuks ja haldajaks on Kärud OÜ (edaspidi Vahendaja), aadress Rapla maakond, Kehtna vald, Põrsaku küla, Kaubi, 79524, äriregistri kood 14881731, e-post:info@karud.ee, telefon (+372) 512 1882.

1.3. Veebileht annab Toote müüjale (edaspidi Müüja) võimaluse sisestada ning avaldada Veebilehel Toote müügikuulutusi. Ostjal (edaspidi Ostja) on võimalus Veebilehe vahendusel osta Müüja poolt pakutavaid Tooteid. Müüjaks ja Ostjaks (edaspidi koos ka Kasutaja või Kasutajad) saavad olla kõik täisealised füüsilised isikud ja juriidilised isikud.

1.4. Kasutustingimused kehtivad kõigi Veebilehe Kasutajate suhtes.

1.5. Kasutajakonto loomisega kinnitab Kasutaja või Kasutaja esindaja, et kõik tema esitatud andmed on õiged. Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu konto registreerimisel ja Veebilehe kasutamisel eeldatakse ja Vahendaja ei ole kohustatud seda kontrollima.

1.6. Kasutaja vastutab kõikide isikute tegevuse eest, kes temale antud kasutajanime ja paroole kasutades Veebilehte kasutavad, sh kõigi tehtud toimingute tagajärgede ja tekitatud kahju eest.

1.7. Veebileht on üksnes platvorm, mis vahendab Müüjate sisestatud Toodete müügipakkumisi Ostjatele. Toote müügileping sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel ning Vahendaja ei vastuta lepingu täitmise eest.

1.8. Veebileht sisaldab viiteid teistele veebilehtedele. Vahendaja ei vastuta nende veebilehtede sisu eest.

 

  1. Müügikuulutuse sisestamine, esiletõstmine, värskendamine ja makseviisid

2.1. Toote müügikuulutuse sisestamisel täidab Müüja kõik nõutud andmeväljad.

2.2. Müüja sisestatud andmete alusel ning pärast andmete kinnitamist Müüja poolt tekib müügikuulutus.

2.3. Pärast kinnitamist avaldatakse müügikuulutus Veebilehel. Müügikuulutuse avaldamine Veebilehel on tasuta.

2.4. Müüjal on võimalik enda avaldatud müügikuulutust esile tõsta ja värskendada. Lisaks on kuulutusele võimalik lisada videolink.

2.5. Müügikuulutuse esiletõstmise korral kuvatakse müügikuulutust vastavalt soovile kas avalehel või vastava kategooria Toodete lehel.

2.6. Müügikuulutuse esiletõstmine kehtib 7 päeva ja on tasuline vastavalt Veebilehel avaldatud hinnakirjale. Pärast vastava perioodi lõppu müügikuulutuse esiletõstmine lõpeb ning kuulutust kuvatakse tavalises järjekorras.

2.7. Müügikuulutuse värskendamise korral tõstetakse müügikuulutus vastava kategooria Toodete müügikuulutuste avaldamise järjekorras esimeseks.

2.8. Müügikuulutuse värskendamine on 3 korda tasuta, alates 4. korrast on värskendamine tasuline vastavalt Veebilehel avaldatud hinnakirjale.

2.9. Müügikuulutuse esiletõstmise ja värskendamise eest saab tasuda pangalingi või muu Veebilehel kuvatud makselahenduse vahendusel. Makseid teostatakse eurodes.

 

  1. Müüja õigused ja kohustused Veebilehe kasutamisel

3.1. Müüjal on õigus sisestada Veebilehele müügikuulutusi, mille Vahendaja avalikuks teeb.

3.2. Müüja vastutab Veebilehel avaldatud kuulutuse sisu, Toote kvaliteedi, avaldatud seisukorra ja kirjelduse õigsuse eest. Müügikuulutus ei tohi sisaldada valeandmeid, olla fiktiivne ega Ostjat eksitada.

3.3. Müüjal on igal ajal õigus enda sisestatud müügikuulutust muuta, aktiveerida ja kustutada.

3.4. Müüja kohustub kasutama Veebilehte sihipäraselt, Veebilehte ei tohi kahjustada ega selle tööd liigselt koormata või häirida (sh on keelatud programmide kasutamine Veebilehel sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks).

3.5. Müüja tasub Veebilehe kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.

3.6. Müüjal ei ole õigust Kasutustingimustes toodud õigusi ja kohustusi ega talle väljastatud Veebilehele sisenemiseks mõeldud paroole kolmandatele isikutele üle anda.

3.7. Müüja on kohustatud viivitamatult teavitama Vahendajat kõikidest probleemidest Veebilehe kasutamisel.

 

  1. Ostja õigused ja kohustused Veebilehe kasutamisel

4.1. Ostja näeb Veebilehel Müüja poolt sisestatud müügikuulutusi ning nõustudes sobiva pakkumisega saab Müüja pakutava Toote osta.

4.2. Ostja tasub Toote eest otse Müüjale kasutades kokkulepitud makseviisi.

4.3. Ostja kohustub kasutama Veebilehte sihipäraselt, Veebilehte ei tohi kahjustada või selle tööd liigselt koormata või häirida (sh on keelatud programmide kasutamine Veebilehel sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks).

4.4. Veebilehe kasutamine on Ostjale tasuta, välja arvatud juhul, kui mõne teenuse kasutamise juures on tasu eraldi välja toodud.

4.5. Ostjal ei ole õigust Kasutustingimustes toodud õigusi ja kohustusi ega talle väljastatud Veebilehele sisenemiseks mõeldud paroole kolmandatele isikutele üle anda.

4.6. Toote ostmisel tekkivate probleemide või vaidluste korral tuleb Ostjal pöörduda otse Müüja poole. Vahendaja ei lahenda Müüja ja Ostja vahelisi vaidlusi.

4.7. Ostja on kohustatud viivitamatult teavitama Vahendajat kõikidest probleemidest Veebilehe kasutamisel.

 

  1. Vahendaja õigused ja kohustused

5.1. Vahendaja võimaldab Müüjal sisestada Veebilehele Müüja poolt pakutavate Toodete müügikuulutusi.

5.2. Vahendaja avaldab Müüja poolt sisestatud kuulutused Veebilehel vahetult pärast kuulutuse korrektsest sisestamisest.

5.3. Vahendaja võimaldab Ostjal müügipakkumisega nõustumise korral pakkumine aktsepteerida.

5.4. Vahendaja ei vastuta Veebilehel avaldatud müügikuulutuse sisu, Toodete kvaliteedi, kättesaadavuse ega kirjelduse õigsuse eest.

5.5. Vahendaja annab endast parima, et Veebileht oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. Vahendaja ei vastuta mistahes ootamatute katkestuste eest Veebilehe töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.

5.6. Vahendajal on õigus maksmata arvete ja viiviste sissenõudmiseks edastada Müüja andmed inkassoga tegelevatele isikutele ning avaldada Müüja maksehäired.

5.7. Vahendajal on õigus piirata Kasutaja Veebilehe kasutamise õigust, sh sisestatud müügikuulutus deaktiveerida või Kasutaja kasutajakonto blokeerida, kui Kasutaja ei täida Kasutustingimustes toodud kohustusi, kui avaldatud kuulutus ei ole kooskõlas õigusaktide, heade kommete ja tavadega, kuulutus võib Vahendaja hinnangul kahjustada kolmandate isikute õigusi või kahju tekitada.

5.8. Vahendajal on õigus Kasutustingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta, avaldades muudatused Veebilehel.

 

  1. Kasutaja isikuandmete töötlemine

6.1. Vahendaja töötleb järgnevaid füüsilisest isikust Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress ja tehingute andmed (edaspidi Isikuandmed).

6.2. Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on Kärud OÜ, aadress Rapla maakond, Kehtna vald, Põrsaku küla, Kaubi, 79524, äriregistri kood 14881731, e-post: info@karud.ee, telefon (+372) 5121882.

6.3. Vahendaja töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

6.3.1. Kasutaja autentimiseks kasutajakonto loomisel;
6.3.2. Kasutajale lepingu alusel teenuse osutamiseks;
6.3.3. Kasutajale juurdepääsu võimaldamiseks kõigile Veebilehe vahendusel pakutavatele teenustele ja pakkumuste personaliseerimiseks;
6.3.4. Kasutajat puudutava info avaldamiseks Veebilehel;
6.3.5. Pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks;
6.3.6. Statistika ja anonüümsete raportite koostamiseks ning Kasutaja käitumise jälgimiseks ja analüüsimiseks Veebilehel;
6.3.7. Ostutehingute andmeid (nt müügikuulutuse esiletõstmise ja värskendamise kuupäev, summa, Kasutaja andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

6.4. Vahendajal on õigus Kasutaja isikuandmeid edastada järgmistele isikutele, kes on Kasutaja isikuandmete volitatud töötlejateks:

6.4.1. Luminor Bank AS-ile maksete töötlemiseks;

6.4.2. Kasutaja võlgnevuste korral inkassoteenuse pakkujale maksehäirete avaldamiseks;

6.4.3. Veebilehe vahendusel sõlmitud müügilepingu teisele poolele.

6.5. Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele toimub Vahendaja ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

6.6. Lisaks töötleb Vahendaja Kasutaja Isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja Vahendaja tegevuse kohta info edastamiseks kui Kasutaja on selleks soovi avaldanud.

6.7. Kui Müüja sisestab Veebilehele oma müügikuulutuse, teeb Vahendaja selles sisalduvad Isikuandmed Veebilehe vaatajatele avalikuks.

6.8. Vahendaja töötleb Isikuandmeid kooskõlas õigusaktidest tulenevate andmekaitse põhimõtetega (seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus ja minimaalsus) ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Kasutaja huvidest, õigustest ja vabadustest. Juurdepääs Isikuandmetele on Vahendaja töötajatel, kes saavad Isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

6.9. Vahendaja kogub ja salvestab Kasutaja Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

6.10. Vahendaja säilitab Kasutaja Isikuandmeid seni kuni Kasutaja on oma kasutajakonto kustutanud või taotlenud Vahendajalt oma Isikuandmete kustutamist.

6.11. Kasutajal on õigus teada, millised andmed Vahendaja andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebilehel toodud Vahendaja e-posti aadressile.

6.12. Kasutajal on igal ajal õigus enda Isikuandmeid muuta, parandada, nõuda nende kustutamist, ülekandmist ja edasise töötlemise lõpetamist. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise avalduse Veebilehel toodud Vahendaja e-posti aadressile.

 

  1. Autoriõigused ja küpsiste (cookies) kasutamine

7.1. Kogu Veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas Veebilehe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele.

7.2. Kõik autoriõigused Veebilehel avaldatud materjalidele kuuluvad Vahendajale või on Vahendajale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist. Müüja kinnitab, et tema poolt andmete Veebilehele sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.

7.3. Kasutajal ei ole ilma Vahendaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebilehte ega selles sisalduvaid andmeid mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistele Veebilehtedele, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.

7.4. Vahendaja kasutab Veebilehel Google Analyticsit, mida pakub Google, Inc. ja küpsiseid (cookies) eesmärgiga pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse Kasutaja seadmesse ning võimaldavad Veebilehe veebiserveritel kasutajaid ära tunda ja kohandada Veebilehe sisu automaatselt nii, et see sobiks Kasutaja vajadustega, kui Kasutaja Veebilehte külastab. Küpsised võivad tulla Vahendajalt või kolmandatelt isikutelt, kelle teenuseid Vahendaja kasutab.

7.5. Kasutaja loetakse küpsiste kasutamisega nõustunuks, kui Kasutaja veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kasutaja saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte.

 

  1. Muud tingimused

8.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Vahendajalt Kasutajale toimub elektroonilises vormis Kasutaja poolt kasutajakonto registreerimisel sisestatud e-posti aadressile. Kasutajaks registreerimisel autentimine käib SMS-ga.

8.2. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kasutajalt Vahendajale toimub Veebilehel või Kasutustingimustes esitatud e-posti aadressi kaudu.

8.3. Kasutaja kohustub hüvitama Vahendajale otsese varalise kahju, mis kaasneb Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.

8.4. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda. Taganemise korral tuleb Kasutajal esitaja vastavasisuline taotlus Veebilehel toodud Vahendaja e-posti aadressile.

8.5. Kasutajal on õigus igal ajal Vahendaja ja Kasutaja vaheline leping üles öelda.

8.6. Leping lõpeb automaatselt kasutajakonto blokeerimise või kustutamisega, kuid ei vabasta pooli lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

8.7. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

8.8. Lepingust tulenevaid vaidlusi püüavad Kasutaja ja Vahendaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohus.

Top